Serdecznie witamy Gości naszej strony.

 

 

 Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jacka w Pogorzeliskach

Pogorzeliska 21, 59-140 Chocianów

pogorzeliska21@onet.pl

 tel. 76 817-12-32

FOTOGALERIA

15 czerwca br. obchodziliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Tego dnia wyszliśmy wielbić Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Msza św. rozpoczęła się o godz. 10:00 w kościele parafialnym pw. św. Jacka w Pogorzeliskach. Po Mszy św. wyruszyliśmy w procesji do czterech ołtarzy przygotowanych przez parafian.

 

Wj 19,1-6a Obietnice Boże dla ludu wybranego

Rz 5,6-11 Pojednani z Bogiem przez śmierć Chrystusa, dostąpimy zbawienia przez Jego życie

Mt 9,36-10,8 Rozesłanie Dwunastu

 

     Dzisiejsze czytania mówią o bezinteresownym darze Pana Boga dla Narodu Wybranego. Wzmianka o niesieniu Izraela na skrzydłach orłów oznacza, że Pan Bóg, podobnie jak orzeł, chronił swoich wybranych, gdy jeszcze nie potrafili być samodzielni. Młode orły, gdy nie umieją latać, są unoszone przez matkę i zachęcane do podejmowania samodzielnego lotu. Podobnie działo się z Izraelitami, których Pan Bóg osłaniał i uczył żyć według Jego przykazań. Temat ten znajduje swoją kontynuację w Nowym Testamencie. Pan Jezus, wzruszony widokiem ludzi potrzebujących pomocy, udręczonych i zagubionych, rozsyła uczniów, aby mieli udział w Jego pasterskiej trosce. Apostoł Paweł podsumowuje, że ostatecznie i najpełniej miłość Boża objawiła się w śmierci Jezusa, który umarł za wszystkich.

Otwórzmy nasze serca na bezinteresowny dar Boży, Jego Przedwieczne Słowo.

Pwt 8,2-3.14b-16a W czasie wędrówki do Ziemi Obiecanej Bóg żywił lud manną

1 Kor 10,16-17 Eucharystia jednoczy tych, którzy ją przyjmują

J 6,51-58 Ciało Moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew Moja jest prawdziwym napojem

 

            Dzisiejsza Ewangelia wspomina o rozmnożeniu chleba, dokonany przez Pana Jezusa. Wydarzenie to nawiązuje do starotestamentalnej manny, którą Pan Bóg dał Izraelitom na pustyni. Zstępowanie z nieba manny oraz Syna Człowieczego jest elementem łączącym dwa porządki, ziemski i boski. Jednak dzieło dokonane przez Pana Jezusa jest większe niż to dokonane przez Mojżesza, ponieważ chleb, który daje Pan Jezus, nie tylko syci głód, ale daje życie wieczne. Dlatego treścią naszej wiary jest Ciało i Krew, a więc człowieczeństwo Jezusa i Jego bóstwo, uznanie, że przyszedł od Boga. Święty Paweł powie również, że Pan Bóg po to posłał na świat swego Syna, aby zapewnić ludziom stałą łączność ze sobą przez sakrament Eucharystii.

            Wdzięczni Panu Bogu za pokarm dający życie wieczne, wysłuchajmy z wiarą Jego słowa.

WITEK WILK

Będzie mówił do:

Starych i Młodych, Mężczyzn i Kobiet, Wierzących i NieWierzących, Małżonków i Rozwodników,Żyjących w związkach niesakramentalnych, Wkurzonych na BOGA i Kościół dla których religia to FIKCJA ... a nawet Księży, Zakonników i Zakonnic, bo KAŻDY MA SZANSĘ NA NIEBO

 

Otrzymawszy zgodę Biskupa Ordynariusza Świdnickiego Ignacego Deca na zorganizowanie Rekolekcji Nowej Ewangelizacji głoszonych przez Witka Wilka serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym niezwykłym spotkaniu będącym ważnym wydarzeniem w życiu Diecezji.

Czas: Dzierżoniów, 29 czerwiec -2 lipiec 2017

Organizator: Parafia św. Jana Nepomucena w Piskorzowie

Informacje na temat Piątki Poznańskiej

 

FOTOGALERIA

Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”

J 6,35

W niedzielę 28 maja  w kościele parafialnym w Pogorzeliskach w czasie Mszy św. o godz. 10.00, grupa 20 dzieci  przystapiła do Pierwszej Komunii Świętej. Trzy dni  wcześniej, z bijącym sercem i dużą tremą, dzieci po raz pierwszy uklęknęły przy kratkach konfesjonału, aby spotkać się z Bogiem w Sakramencie Pokuty i Pojednania.

Pierwsza Komunia to wydarzenie, do którego  dzieci przygotowywały się przez cały rok, dlatego pełne emocji oczekiwały na przyjęcie Pana Jezusa do swego serca. Uroczystość rozpoczęła się przy figurze Matki Boskiej przed kościołem. Ksiądz misjonarz Henryk Juszczyk powitał i pobłogosławił wszystkie dzieci. Błogosławieństwa swoim dzieciom udzielili też rodzice. Nastepnie wszyscy procesyjnie udali się do świątyni. Cała uroczystość przebiegła w podniosłej atmosferze,  pełnej radości i wzruszeń.

    W środę, 3 maja o godz. 10:00 w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Parchowie została odprawiona Msza święta w intencji  strażaków z OSP Parchów. W Eucharystii uczestniczyli strażacy wraz z pocztem sztandarowym Straży Pożarnej.

FOTOGALERIA

  Święty Jan Paweł II powiedział: „Trzeba przekazywać światu ogieńmiłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiekszczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry,Kościołowi w Krakowiei w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutajprzybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkamimiłosierdzia!” (Łagiewniki, 2002 r.). W II niedzielę wielkanocną,zwaną niedzielą Miłosierdzia Bożego wspólnota parafii św. Jacka wPogorzeliskach obchodziła uroczystość odpustową w parafii filialnej wParchowie. Mszy Świętej przewodniczył Ksiądz Kazimierz Rapacz,proboszcz parafii Matki Bożej Bolesnej w Chróstniku, który wygłosiłtakże okolicznościową homilię. Nawiązał w niej do postaci świętejsiostry Faustyny Kowalskiej – skromneji niewykształconej zakonnicy - którą nasz Pan Jezus Chrystus posłużyłsię do przypomnienia światu o tym, że Bóg jest bogaty w miłosierdzie.Uroczystość odpustowa poprzedzona była Nowenną, odprawianą przezdziewięć dni o godzinie 15.00.Kościół pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Parchowie zostałpoświęcony w 1979 roku przez ówczesnej Metropolitę Wrocławskiego,Kardynała Henryka Gulbinowicza. Stało się to rok po wydanymoświadczeniu przez Kongregację Nauki Wiary pozwoleniu na kult BożegoMiłosierdzia w formach przedstawionych przez s. Faustynę Kowalską.Kościół w Parchowie jest więc jednym z pierwszych w Polsce podwezwaniem Bożego Miłosierdzia.

kl. Karol Diduszko

   Dnia 19 kwietnia odbyły się uroczystości pogrzebowe ks. Krzysztofa Pryputniewicza, brata naszego duszpasterza ks. Jana. Msza Święta pogrzebowa miała miejsce w kościele parafialnym pw. św. Jana Bosko w Poznaniu. W tej wspólnocie ks. Krzysztof odszedł do domu Pana. Zmarł w Niedzielę Wielkanocną, czyli w dzień, w którym Kościół upamiętnia Zmartwychwstanie naszego Pana, Jezusa Chrystusa. W parafii św. Jana Bosko posługiwał przez ostatnie 21 lat swojego życia. Był mocno związany z duszpasterstwem młodzieży. Mszy Świętej pogrzebowej przewodniczył ks. Biskup senior Zdzisław Fortuniak, zaś ostatniemu pożegnaniu w świątyni oraz obrzędom na cmentarzu przewodził ks. Inspektor Jarosław Pizoń z Inspektorii wrocławskiej. Okolicznościową homilię wygłosił ksiądz Zbigniew Kasperski, nasz parafianin. Mówił w niej o wielkiej skromności i oddaniu w pracy duszpasterskiej św. pamięci księdza Krzysztofa. Przywołał także osobę ciężko chorego księdza Jana, któremu jak słusznie zauważył kaznodzieja, brat prawdopodobnie uratował życie dzięki temu, że był z nim podczas jego nieszczęśliwego wypadku. Obaj księża wychowali się w bardzo religijnej rodzinie, w której ojciec był organistą. Podczas uroczystości pogrzebowych obecne było liczne grono kapłanów, sióstr zakonnych ze zgromadzenia Sióstr Salezjanek, reprezentantów parafii i wspólnot, którym posługiwał śp. ks. Krzysztof. Niech Miłosierny Ojciec przyjmie go do swojej chwały! Wieczny odpoczynek, racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci!

Ks. Henryk

Wraz z powstawaniem Salezjańskiej Wspólnoty Rodzin NAZARET w Lubinie samoistnie utworzyła się diakonia muzyczna, która animowała  wspólne spotkania. Przez ten okres diakonia ta zmieniała się, by przyjąć kształt obecnego zespołu. W dniu 7 marca 2015 roku zespół oficjalnie przyjął nazwę NAZARET.

Oficjalna strona zespołu:

https://www.facebook.com/NazaretLubin/?ref=aymt_homepage_panel

MOCwKK Początki Odnowy Charyzmatycznej w Lubinie

https://www.youtube.com/watch?v=24gjtLI5lfM


Liturgia słowa

Czytania:

  • Ewangelia:

NAJNOWSZA FOTOGALERIA

Najnowsza

Porządek Mszy św.

Porządek Mszy Św.


 W niedziele i święta:

Jakubowo - 8:30

Parchów - 10:00

Pogorzeliska - 11:30


W dni powszednie:

Parchów - poniedziałek i środa - 18:00 (od X do IV) - 17:00

Pogorzeliska - wtorek, piątek i sobota -18:00 (od X do IV) - 17:00

Jakubowo - czwartek - 18:00 (od X do IV) - 17:00

I piątek miesiąca:

Jakubowo - 9:00 

Parchów - 15:30

Pogorzeliska - 18:00 (od X do IV) -17:00

Aleppo

Polecane strony

POLECANE STRONY

Jasna Góra na żywo

Kaplica Matki Bożej