Serdecznie witamy gości naszej strony.

 

 Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jacka w Pogorzeliskach

Pogorzeliska 21, 59-140 Chocianów

 tel. 76 817-12-32

 


 


 

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU    19 marca 2017

 KOMENTARZ DO CZYTAŃ

 

 Wj 17,3-7 Woda wydobyta ze skały

 Rz 5,1-2.5-8 Miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego

J 4,5-42 Jezus źródłem wody tryskającym ku życiu wiecznemu

          Kontekstem czytań są wielkie znaki dokonywane przez Pana Boga wobec Narodu Wybranego na przestrzeni wieków. Jednak pomimo tych wielkich dzieł, w trudnych warunkach, Izraelici szybko tracą cierpliwość i zaufanie do Pana Boga. Mają problemy z wyciąganiem właściwych wniosków z poprzednich doświadczeń. Buntują się, narzekają i szemrzą przeciwko Panu. Mimo to Bóg stale się lituje i objawia swą potęgę, aby doprowadzić ich do wiary. W Nowym Testamencie woda wyprowadzona ze skały stała się przykładem duchowego napoju, skała natomiast utożsamiana jest z Chrystusem, który jest źródłem żywej wody. Dzięki temu, uczy nas Święty Paweł, chrześcijanie nie powinni załamywać się pod wpływem cierpień i trudności, ponieważ nie trwają one wiecznie, a mogą przybliżyć do Pana Boga i z Nim zjednoczyć.

            Pozwólmy teraz Panu, by wypełnił nasze serca napojem duchowym, który daje życie wieczne.


 

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  26 marca 2017

KOMENTARZ DO CZYTAŃ

1 Sm 16,1b.6-7.10-13a Namaszczenie Dawida na króla

Ef 5,8-14 Powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus

J 9,1-41 Uzdrowienie niewidomego od urodzenia

 

            Pierwszy pomazaniec Boży – król Saul, okazał się niewierny. Dlatego Pan wybiera Dawida, aby rządził Izraelem. Nowy wybraniec w momencie namaszczenia został napełniony Duchem Bożym. Ten dar jest gwarancją, że Pan Bóg będzie go prowadził i wspomagał. W Nowym Testamencie tytuł pomazańca odnosi się do osoby Jezusa, Zbawiciela namaszczonego i objawionego światu przez Ojca, który posyła Go na ziemię, aby wypełnił dzieło odkupienia. Święty Jan w dzisiejszej Ewangelii uzasadnia, że dokonuje się to przez uwolnienie ludzkości od niewoli grzechu, która jest skutkiem odrzucenia światła wiary. Święty Paweł dodaje, że życie w świetle Bożym oznacza życie w Kościele, którego Panem jest Chrystus – światłość świata.

            Niech światło wiary przenika do naszych serc za sprawą słowa Bożego, które teraz Pan do nas kieruje.

Lepiej jest dawać jałmużnę, aniżeli gromadzić złoto. Jałmużna uwalnia od śmierci i oczyszcza z każdego grzechu. Ci, którzy dają jałmużnę, nasyceni będą życiem.

Księga Tobiasza 12, 8-9Wraz z powstawaniem Salezjańskiej Wspólnoty Rodzin NAZARET w Lubinie samoistnie utworzyła się diakonia muzyczna, która animowała  wspólne spotkania. Przez ten okres diakonia ta zmieniała się, by przyjąć kształt obecnego zespołu. W dniu 7 marca 2015 roku zespół oficjalnie przyjął nazwę NAZARET.

Oficjalna strona zespołu:

https://www.facebook.com/NazaretLubin/?ref=aymt_homepage_panel

MOCwKK Początki Odnowy Charyzmatycznej w Lubinie

https://www.youtube.com/watch?v=24gjtLI5lfM

Święta

Czwartek, Rok A, I Dzień powszedni

Porządek Mszy św.

Porządek Mszy Św.


 W niedziele i święta:

Jakubowo - 8:30

Parchów - 10:00

Pogorzeliska - 11:30


W dni powszednie:

Parchów - poniedziałek i środa - 18:00 (od X do IV) - 17:00

Pogorzeliska - wtorek, piątek i sobota -18:00 (od X do IV) - 17:00

Jakubowo - czwartek - 18:00 (od X do IV) - 17:00

I piątek miesiąca:

Jakubowo - 9:00 

Parchów - 15:30

Pogorzeliska - 18:00 (od X do IV) -17:00